Kırnı hakkında sıkça sorulan sorular

Piliç eti yetiştirme ve üretim süreci hakkında bilmek istedikleriniz. 

Piliçlerin gelişim / kesim süresi kaç gündür?

Kırnı Piliçlerinin kesim süresi 42 gündür.

 

Et tipi ticari melez piliçlerin (broiler) kesim süreleri pazar koşullarına göre farklılıklar göstermektedir.Etlik piliçler yaklaşık bir asırdır süren ve halen sürmekte olan seleksiyona dayalı ıslah çalışmaları sonucu, büyüme süreci optimize edilmiş özel hayvanlardır. Bugüne kadar en ideal hayvanların çiftleşmesini sağlarak elde edilen bu çeşitli ırklar için çalışmalar halen sürmektedir. Bu piliçler, tüm özellikleri ile doğal olmak ile birlikte, genetik yapıları dışardan herhangi bir genetik müdahaleye maruz kalmadan ıslah edilmiştirler. Söz konusu ırkların gelişmesine ilaveten yem sektöründe süregelen AR&GE sonucu yem kalite ve rasyonlarının iyileşmesi sayesinde, 20 sene önce 50-55 günde 1,8-2 kg canlı ağırlığa, 10 sene önce 40-45 günde 2 kg canlı ağırlığa ulaşabilen bu piliçleri, günümüzde 42 günde 2-2,5 kg canlı ağırlığına ulaşmakta ve ülkemizin hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında büyük pay sahibidirler. Kırnı Piliçleri damızlık civcivlerini dünya genelinde öncü piyasa hacmine sahip olan Ross Aviagen firmasından tedarik etmekte ve bu piliçlerin genel kesim süresi 42 gün olmaktadır.

Ross Aviagen uzmanları tarafından denetlenen Kırnı Piliçleri tesisleri, 2017 ve 2018 yıllarında dünyanın en prestijli tavuk kalite standartları ödüllerinden ROSS145 ve ROSS400 ödüllerine layık görülmüştür.

Piliç üretiminde hormon kullanılıyor mu?

Halk arasında endişe uyandıran diğer bir konu ise piliçlerde büyüme arttırıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı dır. Türkiye dahil olmak üzere AB ülkelerinde piliç üretiminde hormon ve diğer büyüme arttırıcı maddeler kullanılmamaktadır. 

Hormon kullanımı sağlık açısından büyük bir tehdit oluştururken, kullanılmamasını destekleyecek bir çok neden vardır:

 • Hormon kullanımı yasak olduğu gibi ekonomik açıdan da rasyonel değildir.
 • Kuzey Kıbrıs’ta hormon üretimi ve ithalatı yoktur.
 • Piliçlere hormon verilmesi pratik ve uygulanabilecek bir işlem değildir.
 • Yem katkısı halinde yapılacak hormon uygulamalarından sonuç alınmadığı bilinmektedir.
 • Yaklaşık 800,000 adet pilicin tek tek elden geçirilmesi ve enjeksiyona tabii tutulması mümkün değildir.
 • Kuzey Kıbrıs’ta yetiştirilen kanatlı hayvanlarda bugüne kadar hormon kullanımına rastlanmamıştır ve bu konuda tek bir vaka rapor edilmemiştir.

Tesislerimiz ISO 22000:2005, ISO 9001:2015 ve TSE sertifikalarına sahip olup belirlenen standartlarda üretim yapmaktadır. 

Kırnı Piliçleri tesislerinde uygulanan yetiştirme şartları nelerdir?

Kırnı Piliçleri ailesi olarak üretim süreci zarfında en büyük sorumluluğumuz güvenilir ve kaliteli gıda üretirken, hayvan refahını sağlamak ve sürdürülebilir bir üretim süreci ortaya koymaktır. Civciv ve piliçlerin üretim süreci zarfında uygulanan temel ilkeler aşağıdaki şekildedir.

 • Yaşına göre sıcaklık temini
 • Düzenli temiz hava, su ve yem temini
 • Sıcak havalarda kümesin serinletilmesi
 • Kaliteli ve kuru altlık sağlanması
 • Rahat bir yaşam alanı sağlanması
 • Korku ve stresten uzak bir yaşam alanı sağlanması 
 • Kümesin temizlik ve dezenfeksiyonu
 • Kümesler arası biyogüvenlik önlemleri

Kırnı Piliçleri üretim süreci ve hayvan refahı hakkında detaylı bilgi için:

https://kirnipilicleri.com/anasayfa/uretim-sureci/

Piliçlerde antibiyotik kullanılıyor mu?

Kanatlı eti yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin büyüme ve gelişme faktörü olarak kullanımı Avrupa Birliği (AB)’nde olduğu gibi ülkemizde uygulanmamaktadır.  Söz konusu antibiyotikler yalnızca gerekli durumlarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır ve antibiyotik kullanılan piliçler antibiyotiğin vücuttan arınma süresi boyunca kesilmemekte ve dolayısıyla etleri tüketime sunulmamaktadır.

Antibiyotiklerin tedavi amaçlı kullanımlarında önemli olan uluslararası maksimum kalıntı limiti ve arınma süreleridir. Bu süreler antibiyotiklerin çeşidine, kullanım şekline ve dozuna göre değişebildiği gibi yenilebilir dokulardaki atılım süresine göre de değişebilmektedir. Bu amaçla resmi otoriteler tarafından da kontrol ve denetimler sürekli yapılmaktadır.

 

Kullanılan antibiyotikler, Piliçler için ruhsatlı olmak ile birlikte, prospektüslere uygun olarak teknik personel tarafından veteriner hekim reçetesi ve reçete uygulama formu doldurularak uygulanmaktadır. Söz konusu ruhsatlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Piliçler ne ile beslenmektedirler?

Piliçler kendi yem fabrikamızda üretilen yüksek kalite bitki kökenli yemler ile beslenmektedirler. Yoğun AR&GE çalışmaları sonucunda belirlenen optimal yem rasyonları mısır, buğday, soya fasulyesi vb.bitki özleri, esansiyel yağlar, enzimler, probiyotik ve prebiyotiklerden oluşmaktadır. Söz konusu bitkisel ürünlerin doğru oranda kullanımı piliçlerin besin maddesi ihtiyaçlarını karşılarken, sindirim sistemine, performansa ve hayvan refahına olumlu katkıda bulunmaktadır. Piliç yemlerinde herhangi bir hayvansal veya kimyasal madde kullanımı söz konusu değildir.

Taze ve dondurulmuş piliçlerin raf ömürleri nedir?

Taze ürünler buzdolabında  (0-4 ºC) muhafaza edildiği takdirde 8-12 gün arası bir raf ömrüne sahiptirler.  Donmuş ürünler ise derin dondurucuda (-18 ºC) muhafaza edildiği takdirde 12 aylık bir raf ömrüne sahiptirler. Bu süre taze olarak satın alındıktan sonra evlerde dondurulan ürünleri kapsamamaktadır. Evlerde dondurulmuş ürünler en fazla 1 ay içerisinde tüketilmelidir. 

Beyaz etin rengini hangi faktörler etkilemektedir?

Taze piliç eti mavimsi beyazdan, sarıya kadar değişen bir renge sahiptir. Bu renk arası normal kabul edilirken, beslenme, hareket, yaş ve/veya diyet gibi faktörler taze piliç eti renginin belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Genç piliçlerin derisinin altında daha az yağ bulunduğundan renk mavimsi beyaz olurken, kadife çiçeği (marigolds) ile beslenen piliçlerin derisinin sarı rengine çalması beklenmektedir.

Organik tavuk ve yumurta ne demek?

Organik üretim yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sürdürülebilir bir üretim şeklidir. Organik tarım ve gıda üretimi modern tarım uygulamalarını reddeden, karbon emisyonu minimal olan kırsal bölgelerde gerçekleşen, hayvanların beslendiği yemlerin organik olmasını şart koşan, meşakkatli ve maliyeti oldukça yüksek bir üretim şeklidir.

 

Ekonomik faktörler ve en değerli nakit olarak bilinen ‘’zaman’’ göz önünde bulundurulduğunda, seri üretim yapan tarımsal ürün, tavuk ve yumurta üreticilerinin organik üretim yapması imkansız olarak görülmektedir.

 

Günümüzde ‘’doğal, katkısız, saf, köy ürünü, ev yapımı’’ gibi ifadeler ‘’organik’’ sözcüğü ile karıştırmakta ve bu algı kullanılarak pazarlama yapılmaktadır.

Ülkemizde açık alanda veya merada yapılan tavuk ve yumurta yetiştiriciliği ayrıca ‘’organik üretim’’ olarak algılanmakta ve bu yönde algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu şartlarda yetiştirilen ürünlerin hijyen ve yetiştirme koşulları denetlenmektedir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda bu tür ürünlerin ciddi mikrobiyolojik riskler taşıdığına saptanmıştır.

Tesisler

Entegre tesislerimizden sofralarınıza gelen Kırnı tavuğunun üretim süreci damızlık kümesler, kuluçkahane, yetiştirme kümesleri, broiler kümesleri ve kesimhanemizden oluşmaktadır. Ayrıca yem fabrikamız entegre üretimimizde önemli rol oynamaktadır.

 

Bize Ulaşın